Skip to content

بخش نامه ها ، قوانین و اطلاعیه ها

شیوه نامه آموزشهای هنگام ازدواج

ساختار و شرح وظایف قرارگاه جوانی جمعیت

39- دستورالعمل بررسی ناهنجاریهای جنین در مادران باردار (مراجعین به متخصص زنان)

40- راهنمای ارایه خدمات باروری سالم و فرزندآوری یوک در دوران شیوع بیمار کووید- 19

42- راهنمای آموزش " رابطه زناشویی و جنسی همسران" در دوران شیوع بیماری کرونا

43- تحکیم روابط همسران در دوران شیوع بیماری کرونا

44- بحران جمعیت و سالمندی کشور(ویژه مدیران و پرسنل)

45- ایران و بحران سالمندی جمعیت

46- جمعیت و سالمندی

47- کتابچه راهنمای مادران بلافاصله بعد اطلاع از بارداری

48- قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

49- قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در یک نگاه