Skip to content

روز شمار هفته ملی جمعیت اعلام شد

نقش من در جوانی ایران
24 الی 30 اردیبهشت

 

هفته ملی جمعیت با شعار «نقش من در جوانی ایران» از ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

روز شمار هفته جوانی جمعیت ۱۴۰۳

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت با عنوان رسانه و جوانی جمعیت

سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت با عنوان مدیران و جوانی جمعیت

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت با عنوان خانواده موفق و جوانی جمعیت

 پنج‌شنبه ۲۷ اردیبهشت با عنوان دستگاه‌های دولتی و جوانی جمعیت

 جمعه ۲۸ اردیبهشت با عنوان شرکت‌های خصوصی و جوانی جمعیت

 شنبه ۲۹ اردیبهشت با عنوان نخبگان و جوانی جمعیت

یکشنبه ۳۰ اردیبهشت با عنوان گروه‌های مردم‌نهاد وجوانی جمعیت