Skip to content

90 درصد هزینه‌های سرپایی و بستری درمان ناباروری تحت پوشش بیمه قرار گرفته است

....

کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت در نشست خبری «هفته ملی جمعیت»:

126 مرکز درمان ناباروری سطح 3 در کشور داریم یعنی جایی که در آن اقدامات پیشرفته انجام می شود مثل IVF

این مراکز در تمام استانها وجود دارند که از این تعداد، 50 مرکز دولتی است.

این اقدام در دولت سیزدهم صورت گرفته و پیش از این، درمان ناباروری تحت پوشش بیمه نبوده است.